Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Valoració de la configuració del nou consistori municipal

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

La CUP de lHospitalet de Llobregat volem fer arribar la nostra valoració de la configuració del nou consistori municipal sorgit arran de