Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Conclusions Taula Participativa Cultura, Participació i Llengua

L'Hospitalet de Llobregat cal que desperti

Redacció. L'Hospitalet de Llobregat

09/04/2015

La tercera taula participativa organitzada per la CUP L’Hospitalet recull les opinions, l'anàlisi i les propostes per a dibuixar una línia d'actuació municipal en els àmbits de la cultura, la llengua i la participació ciutadana. Amb la presència de persones referents, la trobada acaba amb un seguit d'objectius que és veuran reflectits en el programa per a les pròximes eleccions a la vila.


La Sala d'Actes del Centre Cultural Tecla Sala ha acollit una nova Taula Participativa que va girar entorn de les polítiques en matèria cultural, lingüística i de participació ciutadana. En aquesta ocasió ha comptat amb membres del col·lectiu Akelharre i la Cooperativa La Fundició. La conclusió és contundent, “el desert cultural de l'Hospitalet ha estat potenciat”. Un fet que segons els participants a la Taula, cal canviar, treballant per l'empoderament de les veïnes i els veïns de la ciutat i trencant “amb el caciquisme que caracteritza les actuacions de l'Ajuntament de L'Hospitalet”.

 

Davant d'aquesta realitat social que pateix L'Hospitalet de Llobregat, la CUP es compromet a treballar en base a les propostes sorgides a la taula amb l'objectiu compartit de fer de la ciutat un espai de participació real, amb una aposta decidida per la cultura no mercantilista, sinó com element de transformació social i afavorint la convivència en la diversitat sense renunciar a la nostra llengua.

 

Elaborar un Pla Sobre Espais Buits a la ciutat. Facilitar l'accés a aquests espais a col·lectius que desenvolupin projectes comunitaris (horts urbans, etc.).


 • Simplificar els tràmits en relació a l´ús dels espais públics i facilitar d'aquesta manera la utilització de l'espai públic als col·lectius veïnals i socials de la nostra ciutat.

   

 • Avançar cap a un model associatiu que no estigui tutel·lat. Fomentar els projectes comunitaris.

 •  

 • Facilitar des de l'Ajuntament la creació d'espais autogestionats pels col·lectius de joves de la ciutat. No és tracta de tutoritzar, sinó d'acompanyar-los.

   

 • Apostar per la recuperació dels Centres Culturals per dinamitzar les relacions intergeneracionals.

   

 • Recuperar i dinamitzar els centres educatius com espais socials i de barri.

   

 • Establir els mecanismes necessaris per tal de garantir la transparència en la presa de decisions i en les actuacions a la política municipal.

   

 • Elaboració d'un nou Reglament de Participació Ciutadana. Cal garantir una participació real i vinculant del veïnat en la gestió de la ciutat.

   

 • Les decisions dels Consells de Districte tindran caràcter vinculant i comptaran amb l'ajuda de personal municipal per tal de millorar la seva activitat.

   

 • Potenciar l'instrument dels Pressupostos Participatius. Ampliar la capacitat de decisió del veïnat en la configuració del pressupost municipal.

   

 • Potenciar la participació dels infants i joves en l'àmbit de la política municipal. Introduir el coneixement del mecanisme dels Pressupostos Participatius a les escoles.

   

 • Establir vincles col·laboratius amb les entitats de nouvinguts. Fomentar la participació de les persones nouvingudes en l'àmbit politic i social del municipi.


 • Potenciar l'ús social de la llengua catalana a tots els barris de la ciutat.

   

A tall de conclusió, cal entendre que la cultura, la participació i la llengua són elements que pertanyen a la ciutadania, i que les administracions públiques, en aquest cas, l'Ajuntament, ha de fer tot el possible per defensar-la, emprar-la i fer-ho al costat de la ciutadania, no davant. Una ciutat activa, diversa, crítica i dinàmica afavoreix un clima de convivència entre les persones i és una garantia de transformació social de la comunitat cap a una major justícia, igualtat social i benestar.