Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Diptic_Bellvitge_Responsables_Espoli_Sanitari_2