Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Diada EI 2014