Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Denúncia davant de l'Oficina Antifrau d'Irregularitats a la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet